Obkladanie suchých stienvo vlhkých priestoroch

OBKLADANIE STIEN VLHKÝCH PRIESTOROV

Sika poskytuje ucelený systém pre splnenie týchto náročných požiadaviek. Najskôr sa aplikuje tekutá, elastická hydroizolačná membrána s kompatibilnou tesniacou páskou pre hydroizoláciu a utesnenie škár a spojov okolo armatúr, prestupov a pri všetkých obvodových ukončeniach. Pre lepenie dlaždíc sa použije flexibilné disperzné alebo cementové lepidlo na dlaždice s vysokým obsahom polyméru. Následne sa aplikuje špeciálna vysoko flexibilná epoxidová škárovacia hmota s vysokou mechanickou pevnosťou a vysokou odolnosťou voči oderu vo vybranom farebnom odtieni. Nakoniec sa systém skompletizuje s vysoko výkonným elastickým tmelom pre utesnenie škár.

 

Použitie produktu:

 

PRÍPRAVA POVRCHU

Sikalastic®-200 W

 

HYDROIZOLAČNÁ PÁSKA

Sika® SealTape S

 

LEPIDLO (stena)

SikaCeram -253 Flex

 

LEPIDLO (podlaha a/alebo stena)

SikaCeram -253 Flex

 

ŠKÁROVACIA HMOTA

SikaCeram® StarGrout

 

TMEL

Sikasil® C

 

Sikalastic®-200 W

Jednokomponentný tekutý vodonepriepustný systém bez rozpúšťadiel, ktorý vytvára vodonepriepustnú, flexibilnú, tvorbe trhlín odolávajúcu membránu pod tvrdé povrchové úpravy (napr. keramické obklady alebo kamenné materiály).

Spotreba

1,2 kg / m2 pri 2 náteroch

Sika® SealTape S

Hydroizolačná páska pre utesnenie škár, obvodov, rohov, kútov a detailov v priestoroch vystavených vlhkosti.

SikaCeram® -253 Flex (podlaha a/alebo stena)

Zlepšené, flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia triedy C2TE S1. Je vhodné pre lepenie všetkých druhov keramických obkladov a dlažieb vrátane veľkých formátov.

Spotreba

Približne 4 kg/m2

ísť na: VÝPOČET SPOTREBY

SikaCeram® StarGrout

Dvojkomponentná škárovacia hmota na báze epoxidovej živice obsahujúca kremičitý piesok a špeciálne prísady. Trieda klasifikácie RG podľa EN 13888. Môže sa použiť aj ako lepidlo na dlaždice (R2T). Vyznačuje sa vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou, výbornou spracovateľnosťou, zníženým zápachom, ľahkou čistiteľnosťou a trvácnosťou.

Spotreba

Približne 0,32 kg/m2 (veľkosť dlaždice 30 x 30 x 1 cm, šírka škáry 3 mm)

ísť na: VÝPOČET SPOTREBY

Sikasil® C

Jednokomponentný neutrálne vytvrdzujúci silikónový tesniaci tmel vhodný na aplikáciu v interiéri aj v exteriéri. Môže sa použiť na zasklievanie a poveternostným podmienkam vystavené škáry na podkladoch, ako sú napr. keramické dlaždice, sklo, kovy, drevo, akryláty, polykarbonáty, podklady s nátermi.

Spotreba

Jedna 300 ml kartuša stačí pre zhruba 12 m škáru o rozmere 5 x 5 mm

  • Hydroizolácia
  • Lepidlo pre obklady
  • Škárovacie hmoty
  • Tmel