Obkladanie suchých stienv suchých priestoroch

OBKLADANIE SUCHÝCH STIEN V SUCHÝCH PRIESTOROCH

Sika poskytuje kompletný systém pre bezpečnú inštaláciu dlaždíc na podkladoch, ktoré sa tradične používajú v suchých priestoroch, ktoré nie sú pravidelne vystavené vlhkosti. Najskôr sa nanáša primer na utesnenie povrchu zabraňujúci kontaktu sádry s cementom. Potom sa použije flexibilná disperzia na vertikálne aplikácie a cementové lepidlá na dlaždice s vysokým obsahom polyméru pri horizontálnej aplikácii. Nasleduje dvojkomponentná epoxidová škárovacia hmota s vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou. Nakoniec je systém doplnený vysoko výkonným elastickým tmelom pre utesnenie spájaných škár.

 

Použitie produktu:

 

PRÍPRAVA POVRCHU

Sikafloor 03 Primer

 

LEPIDLO (stena)

SikaCeram -253 Flex

 

LEPIDLO (podlaha a/alebo stena)

SikaCeram -253 Flex

 

ŠKÁROVACIA HMOTA

SikaCeram® StarGrout

 

TMEL

Sikasil® C

   
 

Sikafloor 03 Primer

Predpripravená syntetická živičná disperzia pre minerálne podklady ako ochrana proti vlhkosti, penetračný náter a pre zníženie savosti. Zvlášť vhodná ako penetračný náter na podklady na báze síranu vápenatého s krátkou dobou schnutia. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

SikaCeram® -253 Flex

Zlepšené, flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia triedy C2TE S1. Je vhodné pre lepenie všetkých druhov keramických obkladov a dlažieb vrátane veľkých formátov.

Spotreba

Približne 4 kg/m2

ísť na: VÝPOČET SPOTREBY

SikaCeram® StarGrout

Dvojkomponentná škárovacia hmota na báze epoxidovej živice obsahujúca kremičitý piesok a špeciálne prísady. Trieda klasifikácie RG podľa EN 13888. Môže sa použiť aj ako lepidlo na dlaždice (R2T). Vyznačuje sa vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou, výbornou spracovateľnosťou, zníženým zápachom, ľahko čistiteľnosťou a trvácnosťou.

Spotreba

Približne 0,32 kg/m2 (veľkosť dlaždice 30 x 30 x 1 cm, šírka škáry 3 mm)

ísť na: VÝPOČET SPOTREBY

Sikasil® C

Jednokomponentný neutrálne vytvrdzujúci silikónový tesniaci tmel vhodný na aplikáciu v interiéri aj v exteriéri. Môže sa použiť na zasklievanie a poveternostným podmienkam vystavené škáry na podkladoch, ako sú napr. keramické dlaždice, sklo, kovy, drevo, akryláty, polykarbonáty, podklady s nátermi.

Spotreba

Jedna 300 ml kartuša stačí pre zhruba 12 m škáru o rozmere 5 x 5 mm

  • Príprava povrchu
  • Lepidlo pre obklady
  • Škárovacie hmoty
  • Tmel