• A - tile length
  • B - tile width

Velikost ploščice

Način nanašanja:
Velikost gladilke:
Poraba glede na površino (kg/m2):
Poraba (kg):
Vreče (kosi):