Polaganje mermera,granita i drugih obloga
od prirodnog kamena

POLAGANJE MERMERA, GRANITA I DRUGIH OBLOGA OD PRIRODNOG KAMENA

Sika može da ponudi specijalna, hidraulička veziva za izradu košuljica koje brzo očvršćavaju, brzo se suše, minimalno se skupljaju i imaju visoke čvrstoće pri pritisku i zatezanju. Ovako se omogućava polaganje obloga već nakon 24-48 sati od završetka izravnavajućeg sloja. Polaganje obloga od prirodnog kamena vrši se novom generacijom fleksibilnih lepkova na cementnoj bazi sa visokim sadržajem polimera. Na kraju se koristi fleksibilna masa za fugovanje na bazi epoksida sa dobrom otpornošću na mehaničke i abrazivne uticaje u kombinaciji sa elastičnom masom za zaptivanje spojnica visokih performansi.

 

Primena proizvoda:

 

PRIPREMA PODLOGE

Sika Screed® Binder

Vezivo za izradu košuljica

 

LEPAK ZA KERAMIKU

SikaCeram®-255 StarFlex

Lepak za keramiku na bazi cementa sa dodatkom polimera

 

MASA ZA FUGOVANJE

SikaCeram® EpoxyGrout

Dvokomponentna masa za lepljenje i fugovanje na bazi reaktivnih smola

 

MASA ZA ZAPTIVANJE

Sikaflex®-PRO-3

Sika® Primer-3 N *

Masa za zaptivanje visokih performansi

* za zaptivne mase

   
   
 

Sika Screed® Binder

Vezivo za izradu košuljica za polaganje keramičkih pločica u komercijalnim sredinama ili industrijskim pogonima debljine 3-10 cm.

 • Nema skupljanja
 • Veoma dobra završna obrada
 • Brzo očvršćava

SikaCeram®-255 StarFlex

Lepak za keramiku na bazi cementa sa dodatkom polimera. Primena u zavisnosti od vrste podloge i obloge kao i načina eksploatisanja površina. SikaCeram®-255 StarFlex se može koristiti čak i za dimenzije obloga 3.600 cm2 za spoljašnje popločavanje.

Potrošnja

idi na: KALKULATOR POTROŠNJE

SikaCeram® EpoxyGrout

Dvokomponentna masa za lepljenje i fugovanje na bazi reaktivnih smola

 • Klasa RG prema standardu EN 13888
 • Može se koristiti i kao lepak klase R2T
 • Visoka mehanička i hemijska otpornost
 • Optimalna obradivost
 • Neapsorbujući materijal
 • Otporan na mraz

Potrošnja

idi na: KALKULATOR POTROŠNJE

Sikaflex®-PRO-3

Jednokomponentna elastična masa za zaptivanje spojnica koja očvršćava u kontaktu sa vlagom, sa visokom mehaničkom otpornošću. Koristi se za unutrašnju i spoljašnju primenu.

Sika® Primer-3N

Jednokomponentni transparentni premaz za porozne podloge. Poboljšava prionjivost masa za lepljenje i zaptivanje.

 • Priprema podloge
 • Lepak za keramiku
 • Masa za fugovanje
 • Masa za zaptivanje